21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

37 Rocznica podpisania Porozumień Śerpniowych

Po raz kolejny wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających podpisanie Porozumień Sierpniowych, wśród których postulatem nr 1 była rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.

Następnie udaliśmy się pod bramę Stoczni Szczecińskie gdzie syrena stoczniowa w samo południe dała sygnał do rozpoczęcia drugiej części obchodów 37 rocznicy podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

37 lat temu Szczecin był jednym z miejsc, gdzie rozstrzygały się losy Polski – napisał do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Pod bramą stoczni zebrali się przedstawiciele władz, związków zawodowych, uczestnicy tamtych wydarzeń i mieszkańcy miasta.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała przesłanie Andrzeja Dudy skierowane do uczestników rocznicowych obchodów.

„Polski sierpień, powołanie związków zawodowych i dokonania Solidarności to wielkie wydarzenia-symbole, ważne nie tylko w historii Polski, ale także historii powszechnej” – napisał prezydent RP Andrzej Duda.

„37 lat temu Szczecin był jednym z najważniejszych miejsc, gdzie rozstrzygały się losy Polski” – podkreślił Andrzej Duda.

Z kolei wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że strajkujący domagali się godności.

„Tej godności, mającej wymiar ludzki i materialny – ale co ważniejsze – godności w wymiarze ludzkiej podmiotowości i wolności” – stwierdził Piotr Gliński.

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące sierpniowe strajki 1980 r. na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej – i stały się początkiem przemian z 1989 r. – obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii dostępne po zalogowaniu