17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Święto Solidarność

Koleżanki i Koledzy.

W NSZZ „Solidarność” co cztery lata przeprowadzane są wybory we wszystkich jednostkach organizacyjnych naszego związku zawodowego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do wyboru władz: stanowiącej, wykonawczej oraz kontrolnej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników