17 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe ENEA S.A.