23 września 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe ENEA S.A.