27 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Operator cd. negocjacji płacowych

Stronę zarządu reprezentowali:

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy

Spotkanie otworzył prezes Andrzej Kojro a następnie głos zabrał jak zwykle

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych i przedstawił propozycję strony pracodawcy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników