29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Porozumienie płacowe w Enea S.A.