3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Porozumienie płacowe w Enea Operator