30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Porozumienie płacowe w Enea Operator