25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2024-04-18

1 min read

Koleżanki i Koledzy, Komisja Krajowa w ramach sprzeciwu wobec agresywnej polityce klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską, postanowiła zorganizować wielką manifestację...