nie. Mar 29th, 2020

Strona aktualnie w przebudowie – za utrudnienia przepraszamy

Spotkanie strony społecznej w GK Enea

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników