21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

04 – 05.10. zebranie Komisji Międzyzakładowej w Sierakowie.

Prowadzącym zebranie zostali kol. Krzysztof Gonerski i Robert Jusis.

Porządek  obrad

1. przyjęto protokół z poprzedniego spotkania

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników