22 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wywiad z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą.