28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wywiad z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą.