29 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Czy Temida jest ślepa?

 

Kolejne postanowienie sądu wydane w sprawie odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Tym razem w Gorzowie Wielkopolskim

Za stroną NSZZ Solidarność ENEA Gorzów

 

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna – siódma, jak się później okazało – ostatnia już rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę stawił się pełnomocnik prawny Pracowników – Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.: K. Gonerski i M. Kępiszak . Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował P. Moskawa. Pani Sędzia Jolanta Lewandowska -Głodzik zamknęła przewód sądowy i udzieliła głosu stronom. Zarówno przedstawiciel Powodów jak i pozwanej w krótkich wystąpieniach powtórzyli swoje stanowiska poruszane podczas procesu. Po krótkiej przerwie Sędzia J. Lewandowska ogłosiła wyrok oddalający powództwo przeciwko Enea S.A. W ustnym uzasadnieniu pani Sędzia podała ,że warunkiem skutecznego urlopowania (174 KP) dla potrzeb zaliczenia tego stażu pracy do akcji pracowniczych był powrót z urlopu bezpłatnego do Enea S.A. a fakt ten nie miał miejsca i z tego powodu domaganie się odszkodowania za niezaliczenie okresu urlopowania do stażu akcyjnego jest bezzasadne. Kosztami postępowania sądowego (450 zł) obciążono łącznie wszystkich Powodów.

Pozew przeciwko Enea S.A. złożony 12.04.2011 przez P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. został oddalony. O pisemne uzasadnienie wyroku strony mogą się zwrócić w ciągu siedmiu dni od wyroku. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia w ciągu 14 dni można wnieść apelację.