17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pismo do Zarządu ENEA Operator.

Organizacje związkowe będące w sporze zbiorowym wystąpiły do Zarządu o rozliczenie funduszu płac za br.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników