28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Nowy członek Zarządu ENEA SA

Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 1 października 2017 roku Pana Piotra Olejniczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

– od maja 2015 – działalność gospodarcza/Capita Sp. z o.o. (w tym od połowy lipca 2017 Doradca Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.);

– 2008 – kwiecień 2015 – IPOPEMA Securities S.A.- Dyrektor, Departament Rynków Kapitałowych;

– 2001 – 2008 – KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; Corporate Finance Group: Wicedyrektor (od października 2004 ), Menedżer (w latach 2001- 2004)

– 1996 – 2001- BRE Corporate Finance S.A./Business Management&Finance S.A., w tym Area Manager (od maja 2000 ), Manager (w latach 1997-2000), Senior Consultant (w latach 1996-1997);

– 1994 – 1995 – DORADCA Consultants Ltd. – Młodszy Konsultant, Departament Doradztwa Finansowego.

Wykształcenie i szkolenia:

– 2012 – egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa;

– 2008-2010 – Uniwersytet Warszawski: Studia Podyplomowe Prawa Spółek i Prawa Rynku Kapitałowego;

– 2001-2008 – KPMG: szkolenia w ramach programu rozwoju kadry menedżerskiej, m.in.: fuzje i przejęcia, wyceny, finansowanie i ryzyko kredytowe, negocjacje, rozwój sprzedaży, ocena pracowników, zarządzanie ryzykiem, trening medialny;

– 1993 i 1995 – Stypendia w FHTW Berlin i Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main: finanse, język niemiecki;

– 1989-1994 – Uniwersytet Gdański: Wydział Ekonomii, Instytut Handlu Zagranicznego, Magister Ekonomii.