25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawa odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu wziął udział Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski przedstawiając obecna sytuacje w branży energetycznej. Poruszano kwestię stanu sieci energetycznych po przejściu nawałnic przez Polskę. Skala zniszczeń oraz wynikające z nich zagrożenia postawiła w stan gotowości wszystkie służby, które rozpoczęły zabezpieczać i odbudowywać zniszczoną sieć energetyczną. Dzięki zaangażowaniu i wiedzy pracowników energetyki podkreślił Minister nie doszło do wypadków śmiertelnych wśród pracowników energetyki przy usuwaniu awarii, choć kilka zdarzeń miało miejsce. Kolejny raz swoje niezadowolenie z powodu braku powstania Związku Pracodawców złożyła strona związków zawodowych. Ta powracająca wciąż kwestia zaczyna przypominać prowadzenie dialogu pozorowanego, który może spowodować eskalację napięć w ZTdsBE. Uczestnikiem posiedzenia był zaproszony gość Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek. Podkreślił w swej wypowiedzi jakie znaczenie ma powstanie związku pracodawców, i jakie zadania należą do stron ZTdsBE. Koniecznie ta kwestia musi być w trybie pilnym załatwiona podkreślił Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność”. Po posiedzeniu ZTdsBE odbyły się dwa spotkania Komisji Roboczych przy ZTdsBE od spraw BHP, oraz standardów w energetyce (PZUZP). Kolejne posiedzenie wstępnie ustalono na dzień 5 grudnia 2017r.


Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

za stroną Rady Sekcji NSZZ Solidarność