25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pielgrzymka do Rzymu z ZR

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego informuje o możliwości wyjazdu dla członków związku do Rzymu, na uroczystości setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 16-20 maja, jego koszt to 1350 złotych.
Prosimy osoby zainteresowane pielgrzymką o zgłoszenie się do Weroniki Sąsary-Sakuty, do 20 lutego do Zarządu Regionu (tel. 91 422 74 22, mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl), wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapłacenie 200 złotych zaliczki.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.