16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Bambosz

1 min read

Rozrastamy się jako Grupa Kapitałowa. Mamy linie, mamy elektrownię, kopalnię, elektrociepłownię ...Ma być spójniej i bezpieczniej. Bezpieczniej przede wszystkim biznesowo....

2 min read

25 maja po prawie 7-miu godzinach negocjacji i prawie półrocznym okresie spotkań w tej sprawie, podpisaliśmy nowy Regulamin Pracy dla spółki...

1 min read

Dnia 23.05.2017 w Poznaniu z inicjatywy Inspektor Okręgowej Inspekcji  (OIP) Pracy Małgorzaty Brykczyńskiej doszło do spotkania z  przedstawicielami organizacji związkowych i...

1 min read

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy Wam, aby...

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

2 min read

30 marca 2017 Zarząd Enea Operator spotkał się ze stroną związkową w celu kontynuowania negocjacji płacowych. -> Dalsza część widoczna...

3 min read

27 marca 2017 roku w siedzibie RD Szczecin odbyło się zebranie naszej Komisji Podzakładowej. -> Dalsza część widoczna tylko dla...

1 min read

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobków Miejskich, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, instytucji kultury oraz...

1 min read

Po burzliwych i długotrwałych rozmowach (skończyły przed 17-tą, a rozpoczęliśmy o godzinie 11:30) dnia 9.03.2017 podpisaliśmy porozumienie płacowe z Zarządem Enea...